Vad är en bil?

April 15

En tjänstebil är ett fordon som utfärdats av ett företag till en anställd. Tjänstebilar får utfärdas för någon av flera skäl, till exempel för att fungera som en bonus eller som extra ersättning till en anställd. De kan också utfärdas för att de är ett nödvändigt verktyg för att slutföra ett jobb.

Top nivå chefer, chefer eller andra i en relativt hög position i ett företag kan utfärdas tjänstebil. När detta inträffar är bilen brukar utfärdas som en form av bonus eller ersättning. Bilen är fortfarande i företagets namn och företaget är ägare, men den anställde till vilken bil utfärdas har rätt att köra den.

När företaget gör en anställd att använda bilen för hans personliga bruk, får den anställde till förmån för ett fordon, så att arbetstagaren inte behöver köpa sitt eget fordon. Detta är en form av ersättning, men inte är skattepliktiga, så det kan vara ett bra incitament. Företaget betalar också för försäkring och oftast för underhåll och reparationer på bilen också, även om den anställde är typiskt ansvarig för sin egen gas.

Tjänstebilar rutinmässigt ut till anställda på hög nivå i hyres bilindustrin. I många situationer, chefer och andra medarbetare har möjlighet att välja en bil från hyrbil mycket att köra, även om de kanske måste byta bilar med jämna mellanrum. Auto agenterna också vanligt utfärda tjänstebilar till anställda.

Andra branscher kan ge en tjänstebil till anställda också, även om deras affärsmodell eller syfte inte involverar fordon. I vissa stora städer, är en tjänstebil också utfärdat med en förare. Till exempel i New York, är många på hög nivå befattningshavare erbjuds en tjänst i en bil och föraren av sina företag.

Ett företag kan också utfärda tjänstebil till en anställd om ett fordon är skyldig att utföra sitt jobb. Till exempel kan en limo förare köra en företagsägd bil som han utför huvuddelen av sitt jobb. I detta sammanhang, den anställde i allmänhet inte har rätt att använda fordonet för eget personligt bruk och är begränsad till att använda bilen för specificerade affärsändamål.

Ett företag som ger ut flera tjänstebilar brukar köper en flotta försäkring för att försäkra fordonet. Detta är valfritt, dock. I de flesta fall har arbetsgivaren också möjlighet att försäkra varje fordon för sig.

  • Limousine förare får använda en tjänstebil i tjänsten.
  • Anställda som kör tjänstebil är oftast inte ansvarig för kostnaden för underhåll av fordonet.
  • Ett företag kan köpa en flotta av bilar för anställdas användning.
  • I New York är det många på hög nivå befattningshavare erbjuds en tjänst i en bil och föraren av sina företag.