Arrange Dokument Windows

April 20

Om du har mer än ett dokument öppna samtidigt, låter Word du visa alla dokument samtidigt, och att ordna varje dokumentfönster som du önskar. Den enklaste metoden för att ordna dokumentfönster är följande:

  1. Välj Ordna alla på menyn Fönster. Detta delar upp skärmytan jämnt mellan alla dina fönster. Den största fördelen är att alla dina dokumentfönster får åtminstone en bit av skärmen.
  2. Klicka på fönstret vars storlek du vill justera. Det blir aktiv.
  3. Flytta muspekaren nära gränsen till det aktiva fönstret. När markören förvandlas till en uppsättning pilar, tryck ned musknappen och dra fönstret kant till önskad storlek. Släpp musknappen.
  4. Upprepa steg 2 och 3 för varje fönster som du vill justera.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1152) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Arrangera Dokument Windows.