Vad är en överföring av upphovsrätt?

October 30

En överlåtelse av upphovsrätt är handlingen att skaparen eller ägaren av ett verk som ger upp några eller alla rättigheter till det och ge dem till en annan person eller enhet. Överföringen sker ofta i ett kontrakt, i uppdrag form, eller i ett testamente. I många fall är en överföring upphovsrätt som ingår i ett avtal om personlig service, och motiverande faktor för att ingå dessa avtal är ofta att få upphovsrätt. Förvärvaren eller förvärvaren, de efterföljande ägare av upphovsrätten, kan lämna in dokumentation till offentlig upphovsrättsregistreringskontor efter överföringen sker. Alla registrerade upphovsrätt ofta uppdateras för att återspegla den överföring och att sätta allmänheten på kallelsen till person eller enhet som nu äger rättigheterna att distribuera eller reproducera upphovsrättsskyddat material.

Ägare av upphovsrätt kan överföra rättigheter till andra. En överlåtelse av upphovsrätt kan resultera i ersättning till upphovsmän och vissa skapare att försörja skapa och överföra upphovsrätt. Till exempel kan en låtskrivare som inte fungerar under en Work Made for Hire avtal med ett skivbolag beck sina låtar till artister och företag. Om ett företag eller artist är intresserad av sång, då låtskrivare eller de berörda parterna måste utföra en skriftlig handling för att göra överföringen.

Ett uppdrag formulär kan användas för att överföra vissa eller alla upphovsrätter till en rättsinnehavare, den person som är mottagare av dessa rättigheter. Till exempel, om en konstnär producerade en musik-CD och ett distributionsföretag vill distribuera den, kan företaget begära konstnären att underteckna ett uppdrag formulär för överföring av upphovsrätten. Uppdrag språket är också ofta med i flera längre dokument såsom ett distributions- eller inspelningsavtal. Dokumentet är ett bevis på att den nya ägaren av upphovsrätten är förvärvaren och att överlåtaren, den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren, inte längre har ensamrätt att distribuera eller licensierar det arbete som är föremål för uppdraget.

Licenser är inte en överlåtelse av upphovsrätt, eftersom den person som beviljar licensen behåller ägandet av upphovsrätten. Skapare kan bevilja icke-exklusiva och exklusiva licenser, som är avtal som ger tillstånd att licenstagaren att använda verket. Om licensen är icke-exklusivt, kan skaparen ge samma rättigheter i arbetet till någon annan utan en konflikt i upphovsrätt. Skapare kan använda antingen en överföring eller licens att tjäna pengar på sina verk.