Minimera menyfliks för ett dokument

March 24

Donna är ansvarig för att förbereda ett dokument som kommer att användas under hela hennes sällskap. Hon vill att dokumentet, när den öppnas, för att "minimera" bandet längst upp på skärmen och sedan, när det är stängt, tillbaka bandet till sitt "pre-opening" tillstånd. Detta skulle göras för att ge maximal området skärmen för dokumentet. Donna siffror att detta kommer att ta ett makro att utföra, men hon är inte säker på vilka kommandon att använda för att utföra uppgiften.

Det är en fantastisk brist på tillgänglig information om hur du arbetar med bandet i VBA. I själva verket, den enda metod som vi har kunnat hitta som kommer att minimera bandet är följande:

ActiveWindow.ToggleRibbon

Denna metod är det samma som att trycka Ctrl + F1. Det växlar bandet, ändra det från maximerad till minimeras och vice versa. Detta är naturligtvis inte vad Donna vill göra; hon vill se till att den är minimerad. Tyvärr har vi kunnat upptäcka något sätt att utföra denna specifika uppgift.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (8515) gäller för Microsoft Word 2007 och 2010.