Vilka är fördelarna med gruppterapi?

October 2

När en person först söker professionell hjälp för att ta itu med en känslomässig eller psykologisk fråga, rådgivning sessioner är vanligtvis en-mot-en med en utbildad psykoterapeut eller psykolog. Eftersom dessa sessioner framsteg och klienten blir mer bekväm, kan dock vissa rådgivare införa idén om gruppterapi. Denna består ofta av en liten grupp av kunder, vanligtvis inte mer än 10 15 stycken, som är valda speciellt för deras varierande synvinklar och erfarenheter. Terapeuter hoppas att den sociala interaktionen och dynamiken i gruppmöten kommer att ge varje enskild kund med välbehövlig perspektiv på hans eller egna egna förhållanden.

En fördel med att göra terapi i grupp är den mångfald av åsikter. Förhållandet mellan en enskild klient och en terapeut kan bli väldigt trångsynt. Tankar som uttrycks i dessa sessioner är inte ofta utmanas av terapeuten, bara undersökt närmare. I en gruppsession är dock varje deltagare fritt att utmana eller kritisera en annan deltagares uttalanden, inom vissa gränser. En erfaren missbrukare i återhämtningen, till exempel, kan känna igen en annan missbrukare förnekelse och övertyga honom eller henne att möta verkligheten. Genom att uppmuntra olika åsikter, kan gruppterapi effektivt motivera varje deltagare mot mer ärlig interaktion med andra.

En annan fördel med denna typ av terapi är den sociala interaktionen mellan olika åldrar, kulturer och könen. Många gruppterapi ledare insisterar på en form av anonymitet och diskretion utanför sessioner, så varje deltagare är fria att överlåta sina egna "identifierare" till andra deltagare. Man kan representera en förtryckande förälder, medan en annan kan ses som en make. Denna mångfald är till hjälp för dem som lider av social ångest eller självkänsla frågor. Till exempel, medan det i sessioner, en ung man som lider av social fobi kan lära dig hur han uppfattas av en attraktiv kvinna, en äldre föräldra figur, och en manlig hans egen ålder. När deltagarna börjar att förena sina irrationella föreställningar med verkligheten, kan sanna känslomässig läkning börja.

Vissa deltagare i gruppmöten kan känna en förbättrad känsla av mening eller struktur. Genom att gå regelbundna möten, kan en del som lider av sociala störningar känna en känsla av tillhörighet. En deltagare som kände särskilt behövande eller hjälplös en vecka kan bli en självsäker gruppledare nästa vecka. Deltagarna kan använda sina egna styrkor för att stärka varandra i kristider. Många människor i rådgivning för att hantera ilska eller social missanpassning störningar ofta gynnas av gruppterapi, eftersom de kan se andra som står inför samma svårigheter.

Medan gruppterapi kanske inte en idealisk arrangemang för alla som söker personlig rådgivning, har dessa sessioner visat sig effektiv för de flesta deltagarna. Gruppmöten varar vanligtvis några månader till ett par år, och deltagandet är nästan alltid frivilligt. Ett antal återhämtningsgrupper, såsom Anonyma Alkoholister, använd gruppterapi tekniker för att hjälpa missbrukare att hitta styrka i antal och inse att de inte är ensamma i världen.

  • Grupp terapisessioner kan hjälpa människor lära sig att bättre hantera ilska.
  • Grupp terapisessioner kan ge ett nytt perspektiv på en individ.
  • Gruppterapi kan hjälpa människor att sluta destruktiva beteenden.
  • Gruppterapi kan fungera som motivation för människor att uppfylla vissa mål.
  • Gruppterapi kan hjälpa människor att identifiera orsakerna till vissa beteenden, såsom hamstring.
  • En del människor föredrar individuell terapi.
  • Gruppterapi för par kan visa att andra står inför liknande problem.
  • Gruppterapi kan hjälpa människor hantera barndomstrauman.