Bygga Känslomässigt Friska Sociala Relationer

December 6

Med bättre social kompetens kan ge dig många fördelar. Du kan öka din vänkrets, blir närmare med de vänner du har, träffa nya människor lättare, och har roligare relationer. Att vara i samklang med andra, både känslomässigt och interpersonally (genom goda sociala färdigheter), kan förbättra dina relationer och dina livserfarenheter. Läs vidare för att ta reda på mer om att förbättra emotionell intelligens i ditt sociala liv.

Social kompetens och vikten av känslor

Emotionell intelligens hjälper dig att bli mer nöjda, inte bara i era intima relationer, men med dina sociala relationer, liksom. Ibland kan du lättare öva emotionell intelligens färdigheter med dina vänner än med betydande andra. Vänskap brukar inte vara så intensiv som mer intima relationer.

Folk i allmänhet gillar att vara runt andra som har god emotionell intelligens. Tänk på de människor som du anser vänner. Hur många av dem tenderar att vara lynnig, olycklig, dåliga kommunikatörer, pessimistiska, eller OBEKYMRAD? Dessa typer av människor bara inte verkar locka många andra

Bygga Känslomässigt Friska Sociala Relationer

Skapa ett värden diagram, vilket beskriver hur mycket vikt du placerar på dina vänner och socialt liv.

Använd dina emotionella färdigheter i sociala relationer

De emotionella färdigheter som du utvecklar kan hjälper dig att förbättra många av dina relationer. Till exempel, vänner söker empati i sina relationer.

Din skicklighet att utveckla och bygga bättre relationer hjälper också definiera dina vänner. Utveckla din sociala kompetens ger dig möjlighet att

 • Initiera relationer.
 • Vet vad ämnen att prata om.
 • Ha intressanta konversationer.
 • Dra folk in i samtalet.
 • Dela ömsesidiga intressen.
 • Skratt tillsammans.
 • Ge och få råd.
 • Dela historier.
 • Njut av sport och fritidsintressen tillsammans.
 • Fira händelser.
 • Ge hjälp och stöd i tider av nöd (såsom förlusten av en älskad).
 • Ta reda på intressanta saker.
 • Motion tillsammans.
 • Vara politiskt engagerad.
 • Delta i religiösa sedvänjor och ceremonier.

Att hitta rätt balans mellan emotionella och sociala färdigheter

Med vissa människor, vill du ha en känslomässig (intim) relation, men med andra, vill du ha en social (interpersonell) relation. Ju närmare du är med någon, desto mer känslomässiga kvarstad. Med främlingar, kommer du antagligen att ha en mellanmänsklig interaktion.

Känslomässigt intelligent beteende innebär att veta hur man hitta rätt balans mellan sociala och känslomässiga relationer. Du kan fela på två sätt:

 • Du kan vara för reserverad och inte låta folk komma nära dig. Denna situation inträffar ibland i par där hanen är mer traditionella eller macho. Denna distansering eller traditionella beteende ses ofta bland män i vissa yrkesgrupper, inklusive ingenjörer, matematik professorer, kirurger, narkosläkare, geologer, aktuarier och kolgruvearbetare. Det förekommer också i vissa kulturer, särskilt där det finns stora skillnader mellan könen.
 • Du kan hitta extrema exempel på detta känslo avlossning eller dåliga sociala färdigheter i människor som har Aspergers syndrom. Denna sjukdom är delvis definierad av en persons privatliv till andra människor - sällan gör ögonkontakt, saknar humor, sällan uttrycka känslor, och har nästan robotliknande interaktioner.
 • Du kan få alltför emotionella - låta allt hänga ut - med någon du har bara träffat Du kanske avslöja hela din livshistoria till perfekt främlingar.. Försöka få för nära någon du knappt känner sänder ut dubbla budskap. För många människor, fungerar den som en sorts fara tecken - sätta dig på deras folk till undvika listan.

Att veta hur mycket man ska avslöja vem är en färdighet. För många människor, det kommer naturligt. Andra måste lista ut det genom att titta på hur andra människor beter sig. Du kan identifiera några av dessa signaler genom att titta på media. Filmer och TV-program presentera bra och dåliga för att initiera och upprätthålla relationer. Generellt de mer sympatiska karaktärer är de som kan dela rätt mängd med rätt person.

För många människor, deras livserfarenheter hjälper dem räkna ut reglerna för goda relationer. För andra, verkar livet att engagera ett mönster av att initiera, sedan bryta, relationer. Emotionellt intelligenta människor kan förstå reglerna i sociala relationer och tillämpa dessa regler. Liksom de flesta aspekter av emotionell intelligens, social kompetens har två delar:

 • Teoretisk: känna till reglerna och hur de fungerar. Att kunna korrekt förutsäga hur exempel på mänskliga relationer blir. Personer med god teoretisk kunskap om sociala relationer kan titta på prover av beteenden mellan två personer och få en god uppfattning om hur detta förhållande gör och om det är sannolikt att vara en bra eller dålig relation.
 • Praktiskt: Förmågan att gå ut och framgångsrikt initiera, vårda och underhålla sunda relationer. Den praktiska, dag för dag skicklighet att kommunicera med och relatera till människor.

Vissa människor kan vara bra på den teoretiska delen av förståelse relationer, men inte så bra på den praktiska sidan. Andra kan vara bra på båda. Även om du förmodligen inte fick utbildning i dessa färdigheter i skolan, kan de hjälpa dig att gå långt i den verkliga världen.