Vad är ett skriftligt avtal?

July 11

Ett skriftligt avtal avser i allmänhet ett skriftligt dokument som beskriver en överenskommelse mellan två parter. Parterna kan vara privatpersoner, företag eller organisationer. Alla faktorer eller delar i avtalet måste ingå i avtalet, och varje berörd part har att underteckna dokumentet för att det skall anses som giltigt.

I många fall är ett skriftligt avtal skrivs och lämnas in av en licensierad advokat. Detta doesnâ € t måste vara fallet, som enkla kontrakt kan skrivas av de inblandade personerna. För att säkerställa deras giltighet bör avtal skrivits på detta sätt vara godkänd av en advokat. De flesta enkla skriftliga avtal kommer att hålla upp i en domstol, men det är en bra idé att dubbelkolla.

Syftet med det skriftliga avtalet är i allmänhet att se till att båda parter förstår till fullo den överenskommelse och har åtagit sig att följa dess bestämmelser. Kontrakten kan mellan en köpare och en säljare eller en produkt, mellan någon hyra den andra personen att slutföra ett specifikt jobb, eller mellan två parter som genomgår ett företagsprojekt tillsammans. När varje person eller företag tecknar kontraktet, är han eller hon erkänner än en överenskommelse gjordes och att han eller hon förstår det ansvar som.

Ett skriftligt avtal fungerar också för att skydda båda parter från avtalsbrott. Detta innebär att om en person backar ur avtalet efter tjänster eller andra förpliktelser har gjorts av den andra parten, kan rättsliga åtgärder vidtas. Till exempel, om ett företag slutför arbetet för ett annat företag och inte betalas inom en acceptabel tidsram, en rättegång kan lämnas för att göra anspråk på pengar intjänade. Det skriftliga avtal som vanligtvis används som bevis för ett avtal och om detaljerna i avtalet.

De som är egna företagare eller som utför arbete som oberoende entreprenörer bör ha en standard avtal eller kontrakt skrivits upp för varje kund eller kund att underteckna. Detta säkerställer att betalningen kommer att göras för allt arbete slutfört, och tillåter entreprenören att vidta rättsliga åtgärder i händelse av utebliven betalning. I de flesta fall är det svårt att bevisa ett avtal utan ett skriftligt avtal på plats. Standard avtalet bör granskas av en advokat.

Begära ett skriftligt avtal kan också ge indikation på ett businessâ € s eller individualâ € s karaktär. Om någon vägrar att underteckna ett avtal som beskriver detaljerna i ett arrangemang, det är ett gott tecken att han eller hon inte kan följa upp med förpliktelser. De flesta legitima verksamheter kommer att vara villiga att underteckna ett kontrakt.

  • Skriftliga avtal beskriva avtal mellan två parter.
  • Syftet med det skriftliga avtalet är i allmänhet att se till att båda parter förstår till fullo den överenskommelse och har åtagit sig att följa dess bestämmelser.
  • Skriftliga avtal får detalj ett köpeavtal efter köp av en ny bil.