Vad är ett viktigt industri?

July 7

En viktig bransch är någon industri som anses avgörande för stabiliteten i ekonomin inom en nation. För att en bransch som anses nödvändig, måste den producera varor och tjänster som är viktiga för att hålla ekonomin något stabilt, både under fredstid samt när nationen inblandade är i krig. Viktiga branscher varierar något från ett scenario till nästa, även om det finns en kärngrupp av industrier som sannolikt kommer att övervägas nyckeln till ekonomisk stabilitet som helst.

Det bredare förhållningssätt till ett viktigt branschen kallar inte bara för att inkludera alla företag som producerar specifika varor och tjänster relaterade till en industri som identifierats som viktiga, men också alla företag som levererar råvaror till dessa producenter. Till exempel, om textilindustrin anses vara avgörande för ekonomin i en viss nation, då företag som tillverkar textilmaskiner eller tillhandahåller stödmaterial såsom spolar, koner och rå fiber för produktionsprocessen skulle också ingå i bedömningen . Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att erkänna betydelsen av dessa stödjande företag och branscher och den roll dessa enheter spelar i att hålla ekonomin stabil.

Definiera vad och inte utgör en väsentlig industri kan vara lite svårt. Ansträngningen lyser identifiera specifika kriterier för att bedöma effekten av dessa industrier på den totala ekonomin. Typiskt, om förlusten av att industrin på allvar skulle lamslå ekonomin och öppna dörren för någon form av allvarlig ekonomisk nedgång, såsom uppkomsten av en lågkonjunktur, det finns en god chans att branschen är i själva verket viktigt. Dessutom, om förlusten av industrin skulle utgöra en signifikant minskning av levnadsstandard för medborgarna inom den nationen, att industrin troligen klassas som väsentlig.

Två av de viktigaste industrityper som vanligtvis ingår i nästan alla identifiera viktiga branscher är gas och stål. Bristen på antingen produkten kan allvarligt skada en ekonomi, vilket skapar en hel del ekonomiska svårigheter för såväl konsumenter som företag. Elektricitet anses också viktigt i många inställningar, på grund av beroendet av de flesta företag samt hushåll, på denna typ av tjänster.

Avgöra status för vad som utgör en väsentlig industri och vad som inte kan ändras något, beroende på hur ekonomin i nationen är strukturerad, samt vilken typ av politiska och andra händelser inträffar. Det är inte ovanligt att vissa branscher för att klassas som väsentliga under krigstid, men förlorar sin status under perioder av fred. Dessutom kan ny teknik göra ett tidigare avgörande bransch som icke-väsentliga för de nyare ekonomiska förhållanden. Av denna anledning kan ekonomer och analytiker och justerar listor över viktiga ekonomier från tid till annan.

  • En viktig bransch är någon industri som anses avgörande för stabiliteten i ekonomin inom en nation.