Vad är Eldningsolja?

December 3

Brännolja är en lättare typ av olja, eller en flytande biprodukt av råolja, som används för energi, speciellt för uppvärmning. När petroleum raffin finns det två huvudkategorier under vilka den klassificeras: destillat oljor, inklusive diesel och restoljor, som omfattar saker som fotogen. Det finns olika typer av eldningsoljor i varje kategori. Destillat typen vanligen används för uppvärmning av bostäder.

Medan bensin är också en biprodukt av oljeraffineringsprocessen, är det långt mindre stabila än eldningsolja som används för uppvärmning av bostäder och kommersiella fastigheter. Trots detta är uppgång och fall av gaspriserna i allmänhet en god indikator på stabiliteten, eller brist på sådan, andra oljepriser. Eftersom priset på råolja direkt påverkar priset på olja som används som bränsle, bör konsumenterna vara beredda att betala mer för att värma sina hem som den globala efterfrågan på olja och gas fortsätter att öka.

Kostnaderna för raffinering måste också tänkte på att priset, liksom även kostnaderna för transport och distribution. När priset på råolja stiger, gas priserna går upp, så priset för att transportera eldningsolja gör också. Detta kan kännas ännu mer genom familjer som lever på landsbygden platser, som kräver längre resor för att transportera och distribuera oljan.

Säsongs frågor tenderar att spela en roll i priset på eldningsolja samt. Under perioder då efterfrågan på bensin är hög, raffineringsföretag bearbetar mindre olja för uppvärmning. Detta innebär att, när efterfrågan på villaolja ökar, så kommer priset eftersom tillgången är begränsad. Detta faktum orsakar ofta priset att stiga snabbt och kraftigt.

I USA, mycket av den olja som konsumeras, inklusive eldningsolja, kommer från utländska källor. En del av raffineringen sker i landet, men resten förädlas i andra länder som Kanada eller Venezuela, vilket också kan påverka priset.

  • Råolja är uppdelad i produkter som eldningsolja, bensin och fotogen i sprickbildning torn vid oljeraffinaderier.
  • Eldningsolja är raffinerad ur lätta oljor som har utvunnits från underjordiska brunnar.
  • En biprodukt av råolja, eldningsolja som vanligen används för uppvärmning.
  • Fotogen är en restolja.