Vad är Agricultural Trade?

August 24

Handeln med jordbruksprodukter innebär köp och försäljning av produkter som har producerats genom skogs- och jordbruksindustrin. Det kan ge konsumenterna bättre tillgång till en mängd olika jordbruksvaror, ofta till mer överkomliga priser. Exempelvis kan europeiska länder få kakao, kaffe och tropiska frukter genom att delta i handeln med jordbruksprodukter. Handel innebär också färska frukter och grönsaker till länder som Kanada, Storbritannien och USA under sina kalla vintermånaderna.

Begreppet jordbrukshandeln går tillbaka till romartiden, som växte grödor uttryckligen för att handeln. Sedan urminnes tider har jordbrukshandeln expanderat till ett globalt företag och inkluderar otaliga råvaror. Den moderna jordbruksmarknaden är stor, som omfattar mer än bara mat import och livsmedels exporterande. Andra varor som kan handlas inkluderar boskap, råvaror, fibrer och stimulantia.

Livsmedel - främst spannmål, grönsaker och frukter - köps och säljs på jordbruksmarknaderna för att möta den globala efterfrågan på livsmedel. Nötkreatur, får, grisar, höns och hästar ofta handlas för mat, rekreation, eller andra ändamål, såsom lädertillverkning. Råvaror, som timmer och bambu, också köpas och säljas på jordbruksmarknaderna. En annan ofta handlas jordbruksråvaror är fiber, inklusive material som hampa, silke, ull, och bomull. Stimulantia som tobak och alkohol utgör också en betydande bit av jordbruksmarknaden.

Ekonomierna i utvecklingsländerna är ofta drivs av deras förmåga att exportera jordbruksprodukter. Även handel med jordbruksprodukter kan ge möjligheter till fattigare länder, vissa av dessa länder saknar infrastruktur för att på lämpligt sätt distribuera produkterna. Dessutom kan de ha svårt att konkurrera om höga tullar placeras på deras exporterade varor. Som ett resultat kan den internationella handeln med jordbruksprodukter vara svårt i utvecklingsländer, särskilt för småskalig eller landsbygd bondgårdsoperationer.

Handeln med jordbruksprodukter blir mer global grund av framsteg inom teknik och handelsavtal som gjorts bland länen. Spårning marknadens svängningar samt vara kunnig om tillämpliga handelsregler kan vara en utmanande uppgift för köpare och säljare i branschen. Som handeln blir mer global, är länder som vidtar åtgärder för att stödja en politik som främjar rättvis handel och hållbara jordbruksmetoder.

Till exempel har många länder antagit egna jordbrukshandelsprogram. Dessa program är oftast inriktade på att genomföra och växande inhemska och internationella marknader för countryâ € s jordbruksråvaror. Vissa länder erbjuder bonde subventioner för odling av vissa jordbruksprodukter. Utbildning på hållbara odlingsmetoder kan också vara en del av ett countryâ € s totala handel program. Dessutom har många länder försöker utöka handeln med andra länder genom att ingå avtal som eliminerar eller minskar import- och exportskatter på jordbruksprodukter.

  • Svin och andra djur är en del av handeln med jordbruksprodukter.
  • Tack vare handeln med jordbruksprodukter, européer kan köpa färska grönsaker mitt i vintern.
  • Jordbrukare odla och sälja grödor.
  • Grönsaker och andra produkter köps och säljs i jordbruksmarknader av alla storlekar.
  • Dagens teknik har gjort jordbrukshandeln mer globalt än någonsin tidigare.
  • Vissa länder ger bidrag till jordbrukare som odlar vissa produkter.
  • Mat importerar och exporterar är en aspekt av handeln med jordbruksprodukter.
  • I USA, bönder vissa grödor, såsom majs, får jordbruksstöd från regeringen.