Bygga din CFD Trading Plan

October 11

När folk hör om fördelarna med handel CFD, ofta vill de komma igång direkt och du kan känna samma - du bara vill ha en go. Motstå frestelsen, dock, och spendera lite tid att tänka noga på hur du ska närma sig och hantera din CFD-handel innan du sätter en cent i riskzonen. Vid bestämning din handel plan, det finns några viktiga faktorer att tänka på, inklusive:

  • Din metod. Det är viktigt att utveckla en metod som du kan replikera och om igen. Om du handlar med lite planering kommer du att finna det mycket svårt att räkna ut vad som hände genom lycka och vad som hände genom god förvaltning.
  • Dina infarterna. Du behöver veta vad handlar du letar upp för och vilka villkor som kommer att utlösa ett inträde i en position. Glöm aldrig att ändra dina skäl för att vara i en handel efter att du anger det - när du börjar göra detta kan du motivera att på något handeln eftersom allt du behöver göra är att bara ändra skälen runt.
  • Dina uttagspunkter. Du måste veta var du kommer att lämna en position och hur mycket du är villig att riskera innan du faktiskt placera handel. Även om du inte alltid kan säga exakt var din exit blir (på grund av marknads gapping), bör du vara mycket tydlig om vilka villkor måste vara uppfyllda för att du ska stänga din handel.
  • Din journalföring. Du måste vara tydlig med hur du kommer att hålla koll på din handel. God journalföring innebär att när du ser tillbaka på hur du har gjort kan du enkelt se de saker som du kan behöva ändra.