Vilka är de främsta orsakerna till luftvägsinfektioner hos barn?

April 14

Luftvägssjukdom hos barn kan ha en mängd olika orsaker och kräver intensiv medicinsk övervakning för att undvika potentiellt livshotande komplikationer. Några av de vanligaste orsakerna till luftvägssjukdomar hos barn är cystisk fibros, influensa, och bihåleinflammation. Ytterligare luftvägssjukdomar omfattar respiratory syncytial virus, eller RSV, och lunginflammation. Astma, bronkiolit, och kors orsakar ofta andnöd hos barn samt. Eventuella frågor eller funderingar om individualiserade orsaker till luftvägssjukdomar hos barn bör diskuteras med en läkare eller annan vårdpersonal.

Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som orsakar en mängd olika symptom, inklusive täta luftvägsinfektioner och andningssvårigheter. Detta är ofta en livshotande sjukdom och lungtransplantation används ofta i ett försök att förlänga livet på patienten. Influensa är en virussjukdom som kan leda till allvarliga andningsproblem och till och med döden, speciellt om inte omedelbart behandlas. Influensavacciner finns i många delar av världen och anses allmänt kunna förhindra många dödsfall varje år.

Bihåleinflammation är en inflammation i näsans slemhinnor och bihålor och kan orsakas av en virusinfektion eller miljö allergener. Nästäppa, ansiktssmärta eller tryck, och feber är vanliga symptom på bihåleinflammation. Även om detta tillstånd kan orsaka andningssvårigheter, är det nästan aldrig dödlig.

Respiratoriskt syncytialvirus, även känd som RSV, är en relativt vanlig respiratorisk sjukdom hos barn. Detta är en smittsam virussjukdom som kan leda till komplikationer som lunginflammation och bronkiolit. Lunginflammation är en potentiellt dödlig respiratorisk sjukdom som orsakar lungorna att bli inflammerad och kan göra det smärtsamt eller svårt att andas. Bronkiolit är en typ av luftvägssjukdom hos barn som orsakar de små luftvägarna som leder till lungorna för att bli infekterade eller inflammerade.

Astma är en ofta diagnostiseras respiratorisk sjukdom hos barn. Denna sjukdom orsakar att luftvägarna blir svullna, förhindrar korrekt luftflöde till kroppen. Allvarliga astmaanfall kan vara dödlig om den inte behandlas. Mediciner ges ofta i form av en inhalator för att förhindra allvarliga komplikationer under ett astmaanfall.

Kors är en av de mest kända luftvägssjukdomar i barn och orsakas av en viral infektion i den övre delen av luftvägarna. En hes hosta som låter mycket som skällande är ett av de vanligaste symtomen på korset och är ofta värre på natten. Om medicinsk behandling påbörjas i ett tidigt skede av sjukdomen, är sjukhus sällan krävs.

  • Den mänskliga andningsorganen, som visar luftstrupe, bronkiolerna och lungor.
  • Kors orsakar ofta andnöd hos barn.
  • Cystisk fibros leder förtjockade slem som kan ansamlas i lungorna och utgör en stor risk för infektion i andningsorganen.