Vad betyder en Regulatory Affairs Director gör?

December 30

En reglerande angelägenheter regissören är ett professionellt involverad i hanteringen av regulatoriska frågor. Även regeringarna har normalt ansvar för att bedriva tillsynsarbete, är regulatoriska frågor direktörer inte alltid finns i regeringen. Inom ett stort antal företag i många olika branscher, kommer reglerings frågor direktörer vara i arbetsroller som effektivt hantera alla företagets tillsynsansvar, och som proaktivt förutse utmaningar i samband med reglering i de länder där verksamheten är verksam.

En reglerande angelägenheter regissören arbetar för ett amerikanskt företag kan till exempel vara "punkten personen" för att kommunicera med den amerikanska Food and Drug Administration. Denna tillsynsmyndighet är den främsta regulator för många konsumtionsvaror. Reglerings angelägenheter regissören kan engagera sig i att läsa och svara på brev från FDA, inklusive eventuella "varningsbrev" om icke godkända aktiviteter eller produkter. FDA kan också bidra till produktutvecklingen genom att erbjuda återkoppling om planerade framtida produkter.

Många företag förväntar sig att deras regulatoriska frågor regissören att farkosten en övergripande tillsynsstrategi som förutser och undviker problem relaterade till bristande överensstämmelse med någon form av miljö- eller konsumenträtt. Den regulatoriska frågor regissören kan vara ansvarig för att erhålla nödvändiga tillstånd för alla projekt och produkter. Denna professionella kommer troligen tillbringar mycket tid med att läsa över dokument, eftersom mycket av de lagstadgade kraven på en viss firma åberopa bevis och inlagor "som påstod" där språket i en inlaga kan avgöra utfall.

Lag som arbetar på forskning relaterad till reglering, kan också få råd eller övervakas av den rättsliga angelägenheter regissören. Detta kan inkludera produkter som ännu inte har godkänts av FDA, eller som har flaggats av någon annan anledning. Dessa projektgrupper kan rapportera till RA regissören som ett sätt att se till att rätt ledarskap är i slingan för att röra sig snabbt på nya regulatoriska fördelar. I allmänhet kommer det föreskrivande angelägenheter regissören kommunicera inom ett brett område av en fast, och därefter, med tillsynsmyndigheter och andra utanför företaget.

De praktiska aspekterna av en reglerande angelägenheter regissörens jobb kommer att ha mycket att göra med omfattningen och storleken på ett företag. Om man tittar på bolagets verksamhet kommer att berätta utomstående mycket om hur mycket resor en av dessa yrkesgrupper kan göra, och vad hans eller hennes bekostnad konto kan se ut. En reglerande angelägenheter ledare eller direktör för ett större eller multinationella företaget kan ha mycket mer reglerande lärande att göra för att förstå hur myndigheterna arbetar i utländska nationer eller regioner, till exempel i Asien, Mellanöstern, eller Europeiska unionen .

  • Regulatory Affairs regissören deal med olika regleringsfrågor inom både den offentliga och den privata sektorn.