Vad är Förtroende Beskattning?

June 30

Förtroende beskattningen är den juridiska metod där skatterna får betalt på all egendom. Ett förtroende är en juridisk konstruktion som är ett sätt att inneha och förvalta tillgångar. Den har fyra grundläggande komponenter, inklusive en förvaltare, förtroende egendom, instruktioner och förmånstagare. Någon typ av egendom som anses vara en tillgång kan placeras i ett förtroende.

Det finns inget sätt att en person som äger fastigheten kan undantas från förtroendebeskattning när han eller hon blir den rättmätiga ägaren av gården. Förtroende beskattningen är det juridiska ansvaret för mottagaren. För att undvika förtroende beskattning antingen uppsåtligen eller genom olyckshändelse anses olagligt och kan få allvarliga konsekvenser, inklusive fängslande.

Levande truster och testament truster är de två huvudtyper av truster. En levande förtroende etableras under en grantorâ € s livstid och överlåtaren är den rättsliga innehavaren av förtroende. En levande förtroende kan vara antingen återkallas eller oåterkallelig. Revocable innebär att bestämmelserna i förtroende kan ändras, och oåterkalleliga truster är oföränder när förtroendet är etablerat.

En oåterkallelig förtroende sparar om beskattning förtroende på lång sikt på grund av hur dessa truster är utformade. Tillgångarna i dessa truster betraktas som en gåva och överlåtaren anses inte vara förvaltaren eller mottagaren, så förtroende beskattningen beräknas enligt reglerna i det förtroende som kommer att bero på vilken typ av förtroende som är etablerad. Beskattning är också baserad på värdet av tillgångarna. En återkallelig förtroende överför egendom i förtroende och överlåtaren är förvaltare och mottagaren. Inga skatter beror på själva överföringen, men de betalar på tillgångarna.

Det finns olika typer av juridiska förtroende situationer. Varje omständighet har lagar som pekar beskattningen på det förtroende. Några exempel på vanliga truster inkluderar inhemska, utländska, legitima och giltiga. Varje tillit och det land där en person är bosatt, definierar de lagar som omger den samt riktlinjerna för förtroende beskattning. Oavsett vilken typ av förtroende, är alla inkomster som ett förtroende samlar skattepliktig antingen till stödmottagaren, förtroende eller överlåtaren, om det inte finns undantag som är godkända av regeringen, såsom umbäranden undantag eller arbetslöshet.

Lagarna kring truster kan vara mycket komplicerat. Straffen för förtroendebedrägerier kan vara allvarliga, oberoende av uppsåt. Det är alltid klokt att känna till reglerna för det förtroende situationen samt skattelagstiftning förtroende för det land där förtroendet upprättades. Skatte advokater kan vara till hjälp för att hantera de juridiska omgivande förtroende beskattnings.

  • Ett förtroende är en juridisk konstruktion som är ett sätt att inneha och förvalta tillgångar.