Vilken är den rättsliga Age of Consent?

March 10

Den lagliga åldern för samtycke är vid vilken ålder man är juridiskt anses kunna samtycka till deltagande i sexuella aktiviteter. I vissa rättssystem, liksom det av EU, detta kallas den lagliga åldern för sexuella aktiviteter. Att ägna sig åt sexuella aktiviteter med personer som inte har nått en sådan ålder anses allmänt vara mot lagen. Detta beror på att sådana yngre individer inte anses kapabla att göra rationella och mogna beslut om sin sexualitet. Lagen syftar till att skydda dem från de som skulle dra nytta av deras naivitet och manipulera dem i sexuella aktiviteter.

Det finns många lagar som rör den lagliga åldern av brott. Viktigast kan en individ inte ha sex med någon som är yngre än samtycke. I vissa rättssystem, såsom att i USA, som har sex med en person som är yngre än samtycke anses vara en form av våldtäkt och kan bestraffas som ett sådant. Det finns också lagar på platser där prostitution är lagligt som sätter åldersgränser för att delta i sådan verksamhet. Också, en som är under laglig ålder av samtycke är normalt inte juridiskt tillåtet att delta i eller vy pornografi.

Enskilda rättssystem ibland definiera termer på olika sätt och göra undantag vad sexuella aktiviteter är och inte är acceptabelt med dem under laglig ålder för samtycke. Till exempel kan straff sexuell aktivitet betraktas så enkelt som kissing eller klappa under vissa rättssystem. I andra rättssystem, är full samlag den enda handling som man inte lagligen kan engagera sig i med någon som är under laglig ålder.

På vissa ställen är lägre än för samtycke den lagliga åldern för äktenskap. Sexuell aktivitet inom äktenskapet är, i dessa fall, tillåten. Undantag görs också när en person som är yngre än samtycke våldtar en äldre individ; den äldre individen inte straffas. I vissa system, människor i någorlunda liknande åldrar nedan eller i närheten åldern av samtycke, till exempel en 16 år gammal och en 17 år gammal, kan lagligt bedriva sexuella aktiviteter. Ibland lagarna tillämpas på homosexuella par skiljer sig från dem som tillämpas på heterosexuella par.

De specifika åldrarna samtycke variera något beroende på jurisdiktion, kön och sexualitet. De flesta länder har en ålder av samtycke från 15 till 18 år ålder. I vissa länder är dock en ålder av samtycke så lite som 12 eller 13 år. Den lagliga åldern för samtycke till homosexuella aktiviteter, om sådana aktiviteter är lagliga alls, är ofta högre än åldern för heterosexuella handlingar.

  • Den lagliga åldern för samtycke till homosexuella aktiviteter, om sådana aktiviteter är lagliga alls, är ofta högre än åldern för heterosexuella handlingar.
  • Ålder av samtycke är vid vilken ålder man är juridiskt anses kunna samtycka till deltagande i sexuella aktiviteter.
  • På platser där prostitution är laglig en ålder av samtycke är satt i lag.
  • Det finns lagar i vissa områden där åldersgränser finns på plats för människor som sysslar med prostitution.