Upprepning Den första kolumnen i en tabell

January 16

Debbie är ute efter ett sätt att upprepa den första kolumnen i en tabell på varje sida i ett dokument. Tabellen driver flera sidor, och med den första kolumnen upprepade skulle göra sitt arbete mycket enklare. (Hon vet hur man gör det i Excel, men vill göra samma upprepning i Word.)

Det finns inget sätt att upprepa vänstra kolumnerna i en Word-tabell. Den enda lösningen är att använda en textruta för att simulera de kolumner du vill upprepade. Visa sidhuvudet del av dokumentet, och skapa en textruta som är förankrad i sidhuvudet. Textrutan skall vara tillräckligt bred för att hålla kolonnen (eller kolumner) som du vill repetera, och tillräckligt länge att den sträcker sig till botten av sidan. Klistra den kolumn du vill upprepas i textrutan, och ta bort den från själva tabellen.

För att göra denna look helt rätt, måste du spela med placering av textrutan, position vänstermarginalen, och avstånd runt textrutan och bord. Detta, naturligtvis, innebär några försök och misstag. Du kommer också vill se till att tabellen upptar hela sidan på varje sida där den förekommer, så du kanske vill lägga till en avsnittsbrytning före och efter tabellen, sedan se till att den extra textrutan endast tillämpas på rubriken i tabellens del av dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (226) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.