Finding Där Mallar lagras

May 1

Det är olyckligt att Microsoft inte gör det lättare att ändra mallar. Det första steget i att modifiera mallarna är att ladda en, och det betyder att du måste veta var de är lagrade på hårddisken. Tyvärr har den genomsnittlige användaren inte en aning där de lagras på disk. Problemet är att även Word Hjälp inte kan säga exakt var mappen mallar är på någon särskild dator.

Om du vill veta var dina mallar lagras, så här:

  1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. I Word visas dialogrutan Alternativ.
  2. Välj fliken Sökvägar. (Se figur 1.)

    Finding Där Mallar lagras

    Figur 1. fliken Sökvägar i dialogrutan Alternativ.

  3. I listan Filtyper väljer Dokumentmallar. Om sökvägen för mallarna är tillräckligt kort, kanske du kan se det i dialogrutan just nu. Om så är fallet, kan du hoppa över steg 4 och 5.
  4. Klicka på knappen Ändra (även om du inte kommer att ändra något.). Word visas dialogrutan Ändra sökväg.
  5. Den Leta i listrutan, längst upp i dialogrutan, innehåller det aktuella sökvägen används för mallar.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (862) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Finding Där Mallar lagras.