Vilka är skillnaderna mellan sociologi och socialt arbete?

April 28

Även om områdena sociologi och socialt arbete överlappning när det gäller deras ämne, är den primära skillnaden mellan de två som socialt arbete tenderar att förespråka för förbättring av befintliga sociala förhållanden och institutioner. Sociologi undersöker hur olika sociala institutioner, såsom äktenskap och utbildningssystem, förstärker kulturella övertygelser, roller och seder. Fältet identifierar och analyserar problem som härrör från vissa orättvisor som dessa metoder uppmuntrar. Socialt arbete ger en möjlighet att ingripa och stöd för samhällsmedlemmar som upplever former av orättvisa, som fattigdom och övergrepp.

En av de mest framträdande skillnaderna mellan sociologi och socialt arbete är varje fält inriktning mot sociala orättvisor. Medan sociologi försöker förklara varför människor beter sig på ett visst sätt, tar socialt arbete åtgärder för att ändra eller modifiera beteenden som anses destruktiva. Sociologi kan ses som ett fält som definierar en plan eller karta för mänsklig interaktion. En socialarbetare ofta använder denna plan för att analysera, ge förslag, och rekommendera rätt supporttjänster för personer som är tillfälligt inte kan försörja sig själva i vissa områden.

Vissa socialarbetare börja sin karriär efter att ha erhållit en examen i sociologi. Kurser relaterade till äktenskapliga svårigheter, misshandelsfall, juridiska stadgar och antisociala beteenden ger exponering mot de typer av problem som en socialarbetare kommer att krävas för att ta itu. Sociologi och socialt arbete är tvärvetenskapliga karriärer och studieområden som skiljer sig i huruvida utövaren tar en passiv eller aktiv inställning till mänskligt beteende. Dessutom undersöker sociologi både positiva och negativa påverkan på beteende, medan socialt arbete nollor in på att förebygga, lindra och avsluta negativa influenser.

Ett annat sätt att se på skillnaderna mellan sociologi och socialt arbete är att sociologi visar hur samhället och människan fungerar som en helhet, medan socialt arbete försöker göra ändringar i beteenden och funktioner hos enskilda människor och små sociala enheter. Socialarbetare adress ofta dysfunktionella beteenden och tankemönster, under sin tid som förespråkare för förändringar som ger positiva resultat. Till exempel kan en familj som blir hemlösa på grund av en förlust av arbete arbeta med en socialarbetare som kan leda dem till samhällsservice som ger stöd. I detta fall kan det stödet kommer i form av tillfälligt finansiellt stöd, tillfälligt skydd, pengar förvaltning och jobbsökande utbildning.

Dessa fält skiljer sig också i att socialarbetare kan hjälpa till att definiera och upptäcka nya metoder för mänskligt beteende genom praktik och egen erfarenhet, snarare än observation och forskning. Majoriteten av socialarbetare tenderar att interagera direkt med kunder, hantera flera olika typer av ärenden på en gång. Sociologer kan bedriva levande forskningsexperiment, men de ofta fokuserar på att ta reda vad som driver beteendet i första hand. Socialarbetare använder orsakerna bakom beteenden för att hjälpa människor att övervinna sina individuella svårigheter.

  • Socialarbetare samarbeta med människor som har destruktiva beteenden i ett försök att ändra dem.
  • Socialarbetare kan fokusera på att lindra problem som fattigdom.
  • Vissa socialarbetare fokusera på att hjälpa tonåringar och problemungdomar.