Vad är förhållandet mellan industridesign och konstruktion?

May 10

Förhållandet mellan industridesign och konstruktion kommer från det faktum att industridesign är en föregångare till industriellt byggande. Det vill säga att begreppet utvecklats under den industriella designprocessen kommer att genomföras under byggfasen av projektet. Varje byggprojekt måste först av allt börja med en konstruktionsfasen där planen för byggandet kommer att läggas ut i ett tydligt format för att ge de olika bygg- och anläggningspersonal en visuell med att arbeta. Denna länk mellan industridesign och konstruktion kan ses i en teckning av en plan för ett byggprojekt, med uppgifter om olika föreslagna attributen hos slutprodukten.

Med tanke på att industridesign involverar enandet av de kreativa eller konstnärliga och tekniska talanger av industridesigners, måste varje byggprojekt nödvändigtvis innebära någon form av tillämpning av kreativitet och tekniska färdigheter för att uppnå verkligheten i konstruktionen. Ett exempel på tillämpningen av industriell design och konstruktion kan ses i fallet med att bygga ett raffinaderi där olika attribut av projektet kommer att behandlas av konstruktören för att komma med en unik design som kommer att vara specifik för det aktuella projektet övervägande. I ett sådant fall kommer en analys av platsen på vilken den föreslagna konstruktionen kommer att ske fattas av formgivaren baserat på resultatet av en omfattande undersökning på plats. Efter detta har gjorts, kommer designern överväga andra faktorer, såsom de tillgängliga byggmaterial, omfattningen av den budget som anslagits till byggprojekt och andra relaterade faktorer för att komma med ett förslag till utformning.

Denna design kommer vanligtvis att vara i form av en modell, som simulerar en prototyp för en produkt och ytterligare visar sambandet mellan industriell design och konstruktion. Det vill säga att om projektet skulle vara utformning av en viss konsumentprodukt, kommer industridesigner använder en prototyp för att visa en realistisk visuell av designen. I samma mening, kommer modellen av den färdiga byggprojekt vara en visuell som konstruktören kan visa kunder vad det föreslagna byggprojektet kommer att se ut efter byggandet har slutförts. I detta skede, om det finns något missnöje med någon del av planen, kommer kunderna och designern arbeta tillsammans för att göra några genomförbara förändringar i syfte att komma fram till den slutliga designen för byggprojektet.