Lägga till och subtrahera variabler

October 21

Oavsett om du lägger till eller dra ifrån variabler, du följer samma regel, även om de har olika verksamheter: när du lägger till eller subtrahera termer som har exakt samma variabler, antingen du lägga till eller dra ifrån koefficienterna, och låt resultatet stå med variabeln.

Till exempel:

 • Dessutom. I denna ekvation, kan du lägga till alla de koefficienter (2, 5, och 4), eftersom variablerna är desamma (a).

  2 a + 5 a + 4 a = 11 en
 • Subtraktion. I denna ekvation kan du dra alla koefficienter (11, 5, och 4), eftersom variablerna är desamma (a).

  11 a - 5 a - 4 a = 2 a

Om inget nummer visas före variabeln, då kan du anta att antalet är 1. Så en = 1 a och x = 1 x.

Du lägger termer som har samma variabler eftersom de representerar samma belopp. Du behöver inte försöka lägga villkoren med olika variabler. Exemplen som följer involverar två eller flera variabler:

 • Två variabler.

  a + 3 a + x + 2 x

  (1 a + 3 a) + (1 x + 2 x)

  4 a + 3 x

 • Tre variabler.

  5 a + 2 a + 6 b + 8 b + 11 c

  (5 a + 2 a) + (6 b + 8 b) + 11 c

  7 a + 14 b + 11 c