Vad är skillnaden mellan rån och inbrott?

May 23

Rån och inbrott är ofta förväxlas med varandra. Även om båda dessa brott är förknippade med stöld, inte inbrott inte alltid innebära stulen egendom eller avsikten att stjäla något. En individ begår rån stjäl något från någon genom att använda våld eller hot. Inbrott innebär att bryta in i en byggnad med avsikt att begå ett brott. På grund av skillnaden mellan rån och inbrott, kan en person åtalas för båda brotten för en incident.

I USA, är rån ofta anses vara ett brott, och det kan resultera i att tjäna tid i ett tillstånd eller federalt fängelse. Rån innebär att ta något värdefullt och använda våld, eller hot om våld, att göra så. Väpnat rån innebär användning av ett vapen. Den liknar, men allvarligare, brott av grovt rån innebär i allmänhet att använda ett dödligt vapen.

Inbrott är också känd som inbrott. Det inträffar när en person vinner obehörig åtkomst till ett hem, affärer, eller annan struktur för att begå ett brott. Brottet som han menar att begå är inte alltid stöld. Också behövde mängden kraft att komma in i byggnaden behöver inte vara extraordinära för att utgöra inbrott, och det kan även bestå av att plocka en hel eller helt enkelt gå i.

En stor skillnad mellan rån och inbrott är att rån innebär alltid stöld, medan inbrott inte. Brottet som en inbrottstjuv begår kan vara vad som helst, inklusive misshandel, våldtäkt, mord, eller vandalism. Våldshandlingar är också en stor skillnad mellan dessa två typer av brott. Under ett rån finns det oftast någon form av våld, våld, eller bara hot. Våld är inte alltid ett element av ett inbrott.

En annan skillnad mellan rån och inbrott är förekomsten av offret under brottet. Under ett rån, måste det finnas ett offer närvarande. I fallet med ett inbrott, är dock offret inte alltid i närheten.

Rån och inbrott även bör inte förväxlas med stöld. Stöld är brottet att ta en annan persons egendom utan dennes samtycke, om denne är där eller inte. Även rån är ett brott av stöld, är ägare till stulen egendom alltid där. Under ett inbrott, inte stöld inte alltid inträffar.

Om en person bryter sig in i en byggnad med avsikt att stjäla något slags egendom, har han bara begått inbrott. Efter att han stjäl något, har han begått både inbrott och stöld. Om brottslingen avbryts under brottet och han hotar personen med en pistol, kan han sedan laddas med alla tre brott inbrott, stöld och rån.

  • Rån innebär stöld med våld eller hot.
  • Inbrott kan också kallas inbrott, som få obehörig åtkomst till ett hem eller företag.
  • Rån och inbrott ska inte förväxlas med stöld.
  • Grovt rån innebär användning av ett dödligt vapen.
  • Inbrott avgifter innebär vanligtvis in i en byggnad med avsikt att begå ett brott.