Vad är Corporate Identity Management?

August 13

Org management är en bred term som används för att identifiera de olika strategier som används för att övervaka och direkta faktorer som påverkar identiteten för ett företag, både internt och externt. Detta innebär att identitetshantering ansträngningen inte bara har att göra med odling av en livskraftig företagskultur som lämpar sig väl för de intressen som företaget, men också till hur företaget uppfattas av sina kamrater i branschen. Org ledning har också att göra med att presentera verksamheten och dess produkter till konsumenter på ett sätt som motiverar kunderna att uppfatta företaget i ett positivt ljus.

Som en intern process, kommer organisationsnummer ledningen ofta fokusera på att skapa en intern kommunikationsflöde som gör det möjligt för anställda på alla nivåer att aktivt delta i att föra verksamheten framåt. Detta kommer att innebära att ordna en organisation så att de anställda kan utbyta information som hjälper i tillverkningsprocessen och förbättrar förhållandena på jobbet. Företag som är inblandade i att skapa rätt typ av kultur för de anställda motiverar ofta anställda att uppfatta verksamheten i en positiv dager, vilket i sin tur kan bidra till att öka produktiviteten.

Inom näringslivet är organisationsnummer ledningen ofta fokuserat på att odla en bild eller identitet som leder andra att se verksamheten som en värdefull del av industrin. Om företaget är känt för tillverkning av kvalitetsprodukter och att vara en innovatör som rutinmässigt uppfyller och överträffar branschstandarder, och är känd för ärlighet och integritet i sina affärer, leverantörer och andra kommer att vara mer intresserade av att associeras med verksamheten på något sätt. Denna typ av identitetsbyggande kan också vara viktigt när man försöker att säkra riskkapital, en kredit, eller annat ekonomiskt stöd, eftersom långivare är mer villiga att arbeta med företag som besitter en positiv rykte.

Med konsumenter, ofta fokuserar processen för företagsidentitetshantering på en kombination av att tillhandahålla varor och tjänster som konsumenterna anser vara av hög kvalitet, samt att inspirera förtroende hos dessa kunder. PR-kampanjer i kombination med utmärkt kundservice, produkter som presterar väl och håller sig väl till regelbunden användning, och även prissättning som konsumenter att hitta kompatibla med de varor och tjänster som erbjuds är alla en del av strategin. Genom att skapa och upprätthålla en positiv identitet bland konsumenterna, chanserna att behålla nuvarande kunder är fortsatt hög, samtidigt som öppna dörrar med potentiella kunder som redan är bekanta med rykte av verksamheten.