Hur att börja din Medical School Application s Personligt meddelande

August 16

En av de mest kritiska delarna av din läkarutbildningen ansökan är den personliga uttalande. Din personliga uttalande berättar läkarutbildningen ansökan kommitté vem du är och vad förde dig till där du är nu. Med andra ord, hjälper din personliga uttalande att särskilja dig från andra medicinska skolan sökande.

För att skapa den bästa personliga uttalande, behöver du en systematisk strategi, särskilt i de tidiga stadierna av skrivande, vilket inkluderar brainstorming idéer och välja ett tema.

Brainstorm idéer för din läkarutbildningen ansökan personliga uttalande

Även om du har velat vara en läkare från en mycket ung ålder, var du inte bokstavligen född veta medicin var ditt livs kallelse. Vid något tillfälle, gjorde ni beslutet att bedriva medicin. Varför? Vilka erfarenheter har lett till detta val? Vilka influenser formade dig som person? Vad gör dig unik?

Skrivprocessen bör inte börja med din sitta ned inför en tom skärm för att besvara dessa frågor i ditt första utkast. Istället är det första steget för att få idéer och erfarenheter i förgrunden av ditt sinne och krafsa ner dem under en period av dagar eller veckor.

Här är ytterligare några frågor för att hjälpa dig att få idéerna flödar:

  • Vad lockar dig till läkaryrket?
  • Hur har dina erfarenheter bidragit till din förståelse för de kvaliteter en läkare behöver?
  • Vilka egenskaper tycker du besitter som gör du en bra läkare? Hur fick du utveckla dessa egenskaper?
  • Vem har varit din förebilder eller mentorer?
  • Hur har ni undersökt det medicinska området?
  • Vilka utmaningar har ni inför i livet?
  • Vem eller vad som påverkat dig?
  • Vad tycker du bäst på?
  • Vad är unikt med dig eller din bakgrund?
  • Om du var ansikte mot ansikte med antagningskommittén, vad skulle du säga det?

Tillsammans med att tänka i allmänhet om dessa ämnen, måste du producera specifika anekdoter och exempel för att illustrera dina poäng. Till exempel, som svar på den första frågan i föregående listan, kanske din första tanke vara att frivillig i ICU ditt första år på college förstärkt din spirande intresse för medicin.

Sluta inte där; istället, utveckla din idé mer ingående. Vad var miljön i ICU ut? Vad gjorde du märker om hur den medicinska personalen interagerat med varandra och med patienterna? Vilka specifika erfarenheter hade du med patienter eller läkare? Hur gjorde ditt perspektiv på medicinen förändringar till följd av upplevelsen? Vad var den mest minnesvärda dagen du hade på enheten? Varför?

I detta skede inte redigera dina idéer; helt enkelt skriva ned dem. Några av dina tankar kommer att göra det i det slutliga förslaget; många kommer inte. Börja med massor av material så att du kan välja de objekt som effektivast berätta din historia. Brainstorming hjälper dig också komma tillbaka in i läget för att skriva och ut ur memorera-och-regurgitating förhållningssätt du ändade att få igenom dina premed klasser.

Välj ett tema för din läkarutbildningen ansökan personliga uttalande

Med din lista över idéer och exempel för inspiration, är du redo att välja ett tema för ert uttalande. De bästa personliga uttalanden är de enat kring ett gemensamt tema. Läs igenom listan av idéer som du spånade. Vilka som är viktigast? Vad är tråden som binder dem samman?

Ett tema synes orelaterade till medicin kan vara ett utmärkt val eftersom det kan avskilda din uppsats från havet av andra som kretsar kring "Jag vill hjälpa människor" eller "I love vetenskap." Till exempel, du kanske märker att många av er erfarenheter avspeglar en stark känsla av självständighet och lust för äventyr.

Kanske detta attribut är rotad i att växa upp i en militär familj som flyttade runt med några år, bland annat utomlands. Du kan bygga en essä kring dessa idéer genom att beskriva hur de egenskaper du utvecklade tidigt informerade dina senare erfarenheter och motiverade ditt intresse för medicin.

Även en enda upplevelse, såsom den första gången du såg en operation i handling eller en patient som djupt påverkat dig, kan tjäna som ett tema.

Teman är bra, men inte vara alltför hårdhänt med ämnet, eller så kan du sluta göra läsaren rulla sina ögon. Att prata om att spela fiol i det inledande stycket och sedan använda varje efterföljande stycke att jämföra medicinska specialiteter till olika typer av instrument är något även den starkaste författaren förmodligen inte kunde dra av.

Skickligt hanteras, ett tema är ett ramverk för uppsatsen som kan försvinna in i bakgrunden ibland bara för att reemerge senare.