Vilka är de olika typerna av internationella finansinstitut?

February 1

Internationella finansinstitut (IFI) är organisationer som har skapats av nationella regeringar från olika nationer. Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) är alla internationella finansinstitut. Vissa institutioner, som Världsbanken, ger utlåningstjänster till nationer runt om i världen, och andra fokuserar på att arbeta med regeringar och humanitära organisationer inom ett visst område. Internationella finansinstitut försöker att främja ekonomisk utveckling och förbättra de ekonomiska relationerna mellan nationerna.

Världsbanken grundades 1944 i syfte att minska fattigdomen i världen. I efterdyningarna av andra världskriget, Världsbanken, med finansiering från nationer inklusive USA och Storbritannien, började skriva lån till krigshärjade länder. Sedan starten har Världsbanken skiftat sin uppmärksamhet mot att bekämpa fattigdom genom att ge lån till utvecklingsländer. USA är den primära internationella makten bakom banken och utser ordförande i banken, som alltid har varit en amerikansk medborgare sedan organisationens start.

En av de mest kända internationella finansiella institutioner är IMF. Det var också grundades 1944, och dess ursprungliga syfte var att etablera ett internationellt system monetär växelkurs. Vissa nationer är inte en del av IMF, och dess riktlinjer och direktiv endast har en direkt inverkan på medlemsländerna. IMF försöker stabilisera de globala finansmarknaderna genom att uppmuntra medlemsländerna att arbeta nära tillsammans och att genomföra lagar som uppmuntrar ekonomisk utveckling och internationell handel. IMF: s medlemsländer kan låna pengar från fonden, och under lågkonjunktur perioder vissa nationer är starkt beroende av dessa lån för att bekämpa risken för ekonomisk kollaps.

Den AfDB är en organisation som grundades 1964 för att underlätta den ekonomiska utvecklingen i afrikanska nationer. Nationella regeringar kan få Ande lån från AfDB att finansiera projekt som genomförandet av nya kommunikationssystem, förbättrad sanitet och vägar. Även om det grundades som en afrikansk enhet, gör banken nu icke-afrikanska nationer att gå med. USA, Kina och Japan är bland de icke-afrikanska länder som har en roll i AfDB.

Bland de mest politiskt mäktiga internationella finansinstitut är Europeiska investeringsbanken (EIB). EIB skapades av medlemmar i Europeiska unionen (EU) 1958. Medlem nationer kan få lån från EIB, men dess primära mål är att ge ekonomiskt stöd till EU: s politiska mål. Inom Europa banken är främst inriktat på att främja sammanhållningen mellan medlemsländerna, men utanför Europa banken bidrar till att främja ekonomiska reformer och energibesparing.

  • IMF försöker stabilisera de globala finansmarknaderna genom att uppmuntra medlemsländerna att arbeta nära tillsammans och att genomföra lagar som uppmuntrar ekonomisk utveckling och internationell handel.