Vad är förhållandet mellan bostäder och samhällsutveckling?

February 18

En del av definitionen av samhällsutveckling härrör från tillämpningen av processen i planeringen och tillhandahållandet av lämpliga bostäder för medlemmarna i en gemenskap, utöver sin roll i att definiera och upprätthålla en särskild bostadsplan för samhället i fråga. Som sådan, kan förhållandet mellan bostäder och samhällsutveckling dras från det faktum att huset är en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av en gemenskap. Ledarna för samfundet måste nödvändigtvis lagar angående specifika typer av krav bostäder som kommer att bidra till att uppfylla någon typ av bostadsrelaterade behov i samhället. De måste också se till att zonindelning lagar är strikt för att upprätthålla ordningen i samhället samt alla andra typer av utseende samhället vill uppnå.

En tillämpning av bostäder och samhällsutveckling kan ses i ansvar samhällsledare säkerställer att prognoserna görs mot eventuella förväntade krav bostäder för medlemmarna i samhället i syfte att säkerställa att det finns lämpliga bostäder för alla. Detta kan omfatta antagandet av lagar om hyresrätt och regleringen av förhållandet mellan hyresvärdar och hyresgäster. Till exempel är bostäder och samhällsutveckling närstående i den mening att lagar som förbjuder hyresvärdar att diskriminera vissa typer av hyresgäster som bygger på funktioner som religion eller det faktum att de kan vara handikappad kommer att fungera som ett steg mot att säkerställa samhällsutveckling.

Bostäder och samhällsutveckling är också relaterade av det faktum att ledarna i samhället är ansvariga för att se till att de olika bostäder är byggda för vissa angivna och godtagbar standard i linje med det allmänna målet för samhället i form av levnadsförhållanden och utseende. Detta innefattar verkställighet av bostadskoder som garanterar godtagbar standard samt andra estetiska och miljöhänsyn som kan ingå i den övergripande planen för samhället. Ett exempel på detta ses på platser där värdet av samhället är förbättras genom en strikt tillämpning och tillämpning av likformighet av byggnader eller tillämpningen av preapproved designs för byggandet av nya bostäder och andra byggen. Gemenskaperna som inte har denna typ av strikt tillämpning av bostäder mönster och planer i allmänhet inte har samma estetiska och praktiska värde som samhällen som gör, vilket leder till ett intryck av att sådana samhällen släpar efter i utvecklingsprocessen.

  • Ibland behövs fler bostäder för att rymma en gemenskap.