Vilka faktorer påverkar Manlig Självkänsla?

June 19

Flera olika faktorer påverkar manliga självkänsla, definierad som en manlig positiva eller negativa synpunkter på sig själv. Den vanligaste faktorn är samhällets förväntningar på en man och hur en individ känner att han lever upp till dessa förväntningar, inklusive hans fysiska kapacitet och hur han behandlar vardagen, beroende på hur mycket vikt han lägger på dem. Hur en människa ser ut, eller hur han tror att han ser ut, kan också spela en roll i manlig självkänsla. Sexuella prestanda och ekonomisk framgång kan höja eller sänka en mans syn på sig själv också.

En av de främsta faktorerna som påverkar manliga självkänsla är de föreställningar i en individs kultur som dikterar vad man bör se ut. I många kulturer är en man förväntas vara fysiskt stark och i vissa områden, mekaniskt kapabel. Om en individ känner att han inte lever upp till dessa förväntningar, kommer hans självkänsla sannolikt drabbas. Omvänt gäller att om en individ känner att han uppfyller eller överträffar dessa hans självkänsla kommer sannolikt att vara mycket hög.

I många kulturer och samhällen, är en man förväntas vara cool-headed, intelligent och kapabel att göra tuffa beslut utan att visa utåt känslor. Medan detta kan vara den gemensamma förväntan, kan en persons individuella personlighet inte kunna göra dessa saker. Om överskotts vikt läggs vid alla förväntningar och en individ känner att han inte uppfyller dessa förväntningar, kommer hans syn på sig själv sänkas. Men om lite vikt läggs vid utanför oskrivna regler eller övertygelse, dessa faktorer kommer sannolikt inte att påverka manliga självkänsla.

Kroppsuppfattning spelar också en stor roll i manliga självkänsla. Brist på muskeltonus, övervikt, eller tecken på åldrande, oavsett uppfattas av den enskilde eller inte, kan sänka en människas självförtroende. Män med egen upplevda ideal kroppstyp, oavsett om dikteras av hälsa eller synpunkter från samhället, sannolikt kommer att ha högre förtroende. Den roll som kroppsuppfattning spelar på manlig självkänsla är nära knuten till de samhälleliga förväntningarna på en "riktig man" vara fysiskt kapabel, samt individuell fåfänga.

Sexuella prestanda kan också ha en dramatisk effekt på en mans självförtroende på många sätt. Förmågan att uppnå och behålla en erektion är en av de viktigaste faktorerna som påverkar självkänsla, även om förmågan att tillfredsställa en partner kan också spela en roll. Män som lider av erektil dysfunktion eller andra sexuella prestandaproblem lider ofta av låg självkänsla, samt depression och ångest.

En mans ekonomiska framgång kan också spela en roll i hur han ser på sig själv. För vissa män, kan detta knytas till den faktiska mängden pengar han gör i sitt visst yrke: mer pengar leder ofta till mer förtroende, medan mindre tenderar att sänka förtroendet. Som med de flesta faktorer som påverkar manliga självkänsla, dock endast ekonomisk framgång höjer eller sänker förtroende om en individ lägger stor vikt vid det. Detta är också ofta bunden till huruvida eller inte en människa tror att han på lämpligt sätt bidra till eller stödja sin familj.

  • Vissa män kan ha en dålig kroppsuppfattning om de känner att de inte kan leva upp till förväntningarna som att vara stark och kraftfull.
  • Dålig sexuella prestanda eller sexuell dysfunktion kan ha en effekt på en mans självkänsla.
  • Avslag av andra forskare drabbar manliga självkänsla.
  • Stark sexuellt eller ekonomiskt resultat kan höja en människas syn på sig själv.
  • Samhällets förväntningar har ofta en effekt på män självkänsla.