Vad är Neural Network Analysis?

December 3

Neural nätverksanalys är att analysera den matematisk modellering som gör upp ett neuralt nätverk. Som en del av denna analys, kan nätverkets förmåga att känna igen mönster och manipulera data testas. Förmågan av nätet för att lära kan också utvärderas. Programvaran är tillgänglig som kan hjälpa till med utförandet av neurala nätverksanalys.

Ett av huvudsyftena med neurala nätverk är att ge människor möjlighet att bearbeta stora mängder data. Dessa system kan lära sig att känna igen mönster och göra förutsägelser baserade på verkliga scenarion. De kan också användas för att testa dessa förutsägelser och göra lämpliga ändringar datasystem. En person som i neurala nätverksanalys använder denna information för att hjälpa till att genomföra och övervaka de förändringar som det neurala nätverket antyder eller försöker skapa.

Det finns många typer av programvara som finns för att hjälpa en person i neural nätverksanalys. Dessa former av mjukvara bryta ner resultaten av en neural networkâ € s slutsatser. Detta tillåter en person att göra mycket noggranna förutsägelser genom att presentera data i en lättsmält format. Programvaran kan också tillåta användaren att testa olika förändringar i systemet för att säkerställa att de åtgärder som rekommenderas i analysen kommer att vara effektiv om den utförs.

Neural nätverksanalys kan tillämpas på många olika system av data i en mängd områden. Det kan hjälpa en person eller företag i säljprognoser, kundundersökningar, och målinriktad marknadsföring. Analys av neurala nätverk kan också vara till hjälp för att effektivisera industriella processer och bedöma risker i en mängd olika verksamheter.

Denna typ av analys kan också användas för att bestämma effektiviteten av ett neuralt networkâ € s förmåga att lära. Resultaten av en neural networkâ € s tolkning av ett datasystem kan jämföras med data efter den har tolkats av en mänsklig användare. Analytikern kan då kontrollera om det neurala nätverket kräver ytterligare programmering eller om det faktiskt har utvecklat sin förmåga att lära sig och bearbeta information.

Neurala nätverk används också för att skapa modeller av hela människokroppen. Detta gör att arbetarna i hälsovården att testa resultatet av en medicinsk åtgärd såsom en operation. Olika möjliga åtgärder kan simuleras, då den information som samlas kan utsättas för analys. Resultaten kan användas för att hjälpa läkarna vidta lämpliga åtgärder.

Vare neurala nätverk utför några av sina mer grundläggande funktioner såsom att hjälpa människor att lösa statistiska problem eller om de skapar simuleringar av komplexa miljöer för testning, är analysen en viktig del av att göra ett neuralt nätverk användbar. Som neurala nätverk framåt och utvecklas, kommer de användningsområden för dem att fortsätta att växa. Efterfrågan på personer som är duktiga på neurala nätverksanalys växer också som följd.