Vad är en vindhastighet Sensor?

March 4

En vind hastighetssensor är en del av ett instrument som används för att mäta hastigheten hos vinden. Det vetenskapliga namnet för detta instrument är en vindmätare, en enhet som normalt innehåller både en vindriktning och vindhastighet sensor. Ordet "vindmätare" är från grekiskans Anemos, för vind. Anemometrar är en del av standardutrustningen i en väderobservationsstation och används för att mäta hastigheten hos vinden på en viss höjd i atmosfären. Dessutom kan en vindhastighet sensor även användas för att mäta hastigheten på luftflödet i en vindtunnel eller för andra tillämpningar som innefattar mätning av hastigheten hos ett gasflöde.

Ett av de enklaste sätten att uppskatta vindhastigheten är med en vind socka, en tygrör fäst till en flaggstång som indikerar vindriktningen och möjliggör en relativ visuell uppskattning av hastigheten. En annan vanlig typ av vindhastighetssensorer är koppen vindmätare, en rotationssensor med koppar som kretsar i vinden, driver en generator och producerar en elektrisk utsignal mäts med en mätare som har kalibrerats till vindhastighet. Friktion gör kalibrera en kopp anemometer svår och kommer att påverka mätningens noggrannhet. Cup anemometrar är prisvärda och är de vanligaste vindhastighetssensorer för en mängd olika tillämpningar.

Det finns mer sofistikerade typer av vindhastighetssensorer som är användbara för applikationer där det krävs noggranna mätningar. Termo vindhastighet sensorer beräknar hastighet genom att mäta den hastighet med vilken vind kyler en uppvärmd tråd, och de används ofta när genomsnittshastigheter som mäts är låga. Tryckrör relatera skillnader i lufttryck till vindhastighet och används på flygplan och för andra tillämpningar där luftströmmarna är stadig och de genomsnittliga hastigheter som uppmätts är höga. Ultraljud och laser anemometrar använder Dopplereffekten att uppskatta vindhastigheten genom detektering av fasförskjutningen av ljud eller ljus som reflekteras från luftmolekylerna.

En mekanisk vindhastighet sensor, såsom en kopp vindmätare, kan påverkas av väderförhållanden, inklusive kalla temperaturer som kan leda fram till uppbyggnaden av is. Handhållna anemometrar är lätta och portabla, men de tenderar att vara mindre noggrann och används mest för brandbekämpning eller andra situationer när portabilitet är viktigt, liksom för utbildnings- eller fritidsändamål. Professionella vind hastighetssensorer som har kalibrerats kan bli mycket dyrt och kan vara känslig. Dessa typer av professionella precisionssensorer är väsentliga för mycket tekniska applikationer, såsom uppskatta energiproduktion vid utformningen vindturbinprojekt, och för stormprognoser.

  • Cup anemometrar mäter vindhastighet, men kan påverkas av väderförhållandena.
  • Vindturbindesignprojekt kräver vindhastighetssensorer.
  • Vind strumpor är ett enkelt sätt att uppskatta vindhastigheten.