Vad är sinusknutan?

July 19

Sinusknutan, som ibland kallas sinusknutan är en gruppering av celler som initierar elektriska impulser och styrning hjärtfrekvens. Det är en central del av hjärt retledningssystem. Även känd som sinusknutan eller sinuatrial noden, denna intrikata arrangemang av muskelceller tjänar som en medfödd pacemaker för hjärtat.

På den övre väggen av det högra förmaket av hjärtat, är sinusknutan placerad nära ingångspunkten av venen som kallas den övre hålvenen. Klustret består av muskelceller som kallas modifierade hjärtmyocyter, som utlöser och bly elektriska impulser genom hjärtkammaren. Det är inbäddad med nerver från både spinalnerven systemet och vagusnerven systemet.

När sinusknutan alstrar en elektrisk impuls, färdas impulsen igenom cellerna i hjärtat men klart långsammare när den når atrioventrikulära noden, eller AV-noden. Det är funktionen hos AV-noden för att bromsa impuls tills ventriklarna är redo att ta emot den. När kamrarna har tillräckligt kontrakterade och är förberedda för impulsen, tillåter AV-noden impulsen att passera, och den rör sig längs de fibrösa väggar genom hjärtat och in i kamrarna.

Om sinusknutan blir komprometterad, kan sina uppgifter utföras av AV-noden. Om AV-noden, i sin tur, inte att fungera korrekt, kan hjärtfibrer kallas Purkinjefibrer ta över impulsproduktionsansvar. Dessa interna processer säkerställer hjärtat slår i normal takt och rytm och håller blodet flödar till resten av kroppen.

Serien av åtgärder som inletts av sinusknutan gör den till en naturlig pacemaker för hjärtat. Noden själv regleras av det automatiska nervsystemet, vilket även styr blodtrycket, matsmältning, andningshastighet, svettning, och många andra automatiserade funktioner. När den automatiska nervsystemet skickar meddelande till sinusknutan, fjädrar den i handling och börjar generera impulser. Om hjärtat behöver slå snabbare, varnar det automatiska nervsystemet sinusknutan, och hjärtat kan fördubbla sin beating takt i några sekunder.

Sinusknutan kan initiera defekta impulser som leder till ett tillstånd som kallas sick sinus syndrom eller dysfunktion i sinusknutan. Dessa felaktiga signaler orsakar onormala hjärtslag. Genomförandet av en artificiell pacemaker är en populär kur och hjälper till att åter reglerar de elektriska impulserna som produceras av sinusknutan.

  • Konstgjorda pacemaker kan öka den förväntade livslängden för patienter med medfödda hjärtfel.
  • De Purkinjefibrer inuti hjärtat kan fungera i stället för sinusknutan om den är skadad eller slutar fungera korrekt.
  • Vissa patienter som upplever oregelbunden hjärtrytm behöver hjälp av en pacemaker.
  • På den övre väggen av det högra förmaket av hjärtat, är sinusknutan placerad nära ingångspunkten av venen som kallas den övre hålvenen.
  • Sinusknutan styr pulsen med elektriska impulser.