Vilka faktorer påverkar Vardenafil Dosering?

April 10

Vardenafil, även känd under varumärket Levitra, används för att behandla erektil dysfunktion. Medan den initiala vardenafil dosering vanligtvis rekommenderas är 10 mg, tagen en timme före sexuell aktivitet, kan ett antal faktorer höja eller sänka den dosen. Variabler som ålder, medicinska tillstånd, och andra läkemedel för patienten kan kräva att dosen reduceras, vilket även förekomsten av obehag biverkningar. Om effekterna av en låg initial varedenafil dosering är otillfredsställande kan dosen behöva justeras uppåt. Enligt tillverkaren av vardenafil, bör doseringen frekvens inte vara mer än en per dag.

Vardenafil är extremt lika i både dess aktivitet och kemisk struktur mot sildenafil citrat, drogen som säljs under varumärket Viagra & reg. Både vardenafil och sildenafil citrat är medlemmar i en klass av läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5-hämmare). Riskerna för vardenafil är ungefär samma som för andra läkemedel i denna familj, inklusive biverkningar som illamående och, sällan, ljuskänslighet, ryggsmärta, buksmärta, dimsyn, ansiktsödem, ögonsmärta, racing hjärta, lågt blodtryck , hudutslag, klåda, muskel- och ledvärk eller en smärtsam erektion som varar mer än fyra timmar. Allvarliga, men sällsynta biverkningar inkluderar plötslig dövhet eller hjärtinfarkt. Eftersom en högre vardenafil dosering kan öka incidensen och allvaret i dessa biverkningar, är det att föredra att använda en låg dos när börjar en behandling.

Patienter som tar andra läkemedel bör diskutera möjliga interaktioner med sin läkare innan du tar vardenafil, eftersom många interaktioner har potential att vara allvarliga eller livshotande. Läkemedelsinteraktioner mellan nitrater och läkemedlet kan resultera i en potentiellt dödlig blodtrycks. Den alfablockerare alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin och terazosin, ibland används vid behandling av högt blodtryck eller godartad prostataförstoring, har också observerats att förvärra blodtryck, sänkande effekten av vardenafil. Ett antal receptbelagda anti-svamp läkemedel kan öka nivån av medicinen i blodet, vilket gör det nödvändigt att justera dosen vardenafil nedåt. Om patienten tar hjärt arytmi mediciner kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol bör andra behandlingar mot erektil dysfunktion användas, eftersom kombinationen av dessa läkemedel med vardenafil kan leda till en mycket farlig hjärtfel som kallas QT-förlängning.

Om administrera vardenafil till en patient som tar mediciner som påverkar leverenzymet cytokrom P450, kan det vara nödvändigt att justera dosen för att kompensera. På grund av den roll som denna leverenzym i metabolismen av läkemedlet, bör en lägre initial vardenafil dosering användas till patienter med nedsatt leverfunktion. I många av dessa patienter kan en initial dos så låg som 2,5 mg vara tillräckligt.

  • Interaktioner med andra läkemedel kan påverka vardenafil dosering.