Hur gör jag Bevisa åldersdiskriminering?

May 7

Att bevisa åldersdiskriminering kan vara mycket svårt beroende på omständigheterna. Det räcker inte att misstänka att åldersdiskriminering har skett eller att känna att du har behandlats orättvist på grund av din ålder. Bygga en solid fallet för åldersdiskriminering är extremt komplicerat, eftersom en arbetsgivare kan ofta konstatera att en obesläktad kvalitet resulterade i beslutet ifrågasätts. Vinna ett fall som gäller den här typen av diskriminering är oerhört svårt, så en erfaren advokat bör höras för att bevisa att åldersdiskriminering inträffade.

Det första steget när du försöker bevisa att denna typ av diskriminering har förekommit är att förstå vad som utgör åldersdiskriminering. Diskriminering på grund av ålder är mycket svårt om inte omöjligt att bevisa om en person passerar över för att vara för unga, som ålder och erfarenhet anses ofta utbytbara. Om ett företag faller i vissa kategorier, då företaget inte behöver följa riktlinjer om åldersdiskriminering på alla, så även om diskriminering har förekommit att det inte kan åtalas.

Det är viktigt att se till att ditt påstående är lufttät, eftersom företagen kommer att försöka varje taktik för att få ut av att kompensera en person som gör en diskriminering avgift. Till exempel är det viktigt att se till att det inte finns några andra möjliga orsaker till att du kanske har gått över. Av ännu större betydelse är att se till att den person som mottagit positiva beslut är en yngre person. Om möjligt, samla bevis för att denna typ av diskriminering har hänt tidigare är mycket hjälp när man försöker visa att företaget har en tendens till diskriminering.

Ett enkelt sätt att hitta konkreta bevis om diskriminering är att titta på anställnings meddelanden. I de flesta fall kan en arbetsgivare inte notera en ålder företräde i någon annons om jobbet. Krav som inte kunde möjligen fyllas med en äldre anställd kan noteras, men de kan inte anges i fråga om ålder.

Även beslut som resulterar i materiell vinning, såsom anställning eller befordran, är möjligen de viktigaste problemen åldersdiskriminering som kan uppstå på en arbetsplats, kan andra problem i samband med ålder också uppstå. Till exempel kan fördelningen av förmåner orättvist gynna yngre arbetstagare eller trakasserier på grund av ålder kan inträffa. När det finns någon fråga om orättvis behandling, är det viktigaste att komma ihåg att samla konkreta bevis kan göra eller bryta ett ärende. Hålla hårda bevis som e-post och anteckningar som inte kan förnekas kan hjälpa till att få ett positivt resultat för ett diskrimineringsärende.

  • Lagar som förbjuder åldersrelaterad partiskhet gälla personer som är 40 år och äldre.
  • Anställda som deltar i ålders trakasserier möter uppsägning från sin position.
  • Äldre människor är ibland diskrimineras på grund av sin höga ålder.