Vilka är de olika typerna av Day Trading Signaler?

October 12

Dag handel signaler är en integrerad del av ett system som passar bäst för en viss typ av handel. Handel signaler är nödvändigt att fastställa strategier handel infarts- och utfarts. Den första punkten är att hitta eller utveckla ett system som utformats särskilt för den tillgång som handlas. Tidsramen handlas också måste beaktas; dag handel signaler som skapats för skalpera fästingar kanske inte lämpar sig för en swing handel använder femminuters diagram.

De olika dag handelssystem kräver ett sätt att ge infarts- och utfartssignaler. Dessa handel signaler kan skapas från många källor. Vissa handlare använder indikatorer för att ge signaler. Diagram mönster är ett annat populärt alternativ. Nyheter och ekonomiska meddelanden kan även handlas. Vissa daytraders tror att priset åtgärder enbart ger de bästa dagen handel signaler.

Näringsidkaren ska vara väl förtrogen med tillgången handlas skapa goda dagen handel signaler. Handel ett aktieindex är inte samma sak som att handla ett valutapar eller en råvara. Alla marknader är inte skapade lika, och alla marknader svarar inte på samma sätt till samma signaler. Jack-of-all-trades synsätt gäller inte dagen för handel. Specialiserad handel kräver specialiserade signaler.

Tidsram val måste övervägas noga innan du skapar handelssignaler. Skalpera fästing sjökort kräver en koncentrerad och fokuserad näringsidkare. Swing trading femminuters sjökort är mindre krävande i det här området, men mer krävande i tålamod eftersom kan krävas mer tid för handeln att utvecklas. Längre tidsramar kan motsvara med större förluster, och skalning kan motsvara med en större volym av förluster.

Signal utveckling är en tidskrävande och mödosamma process av försök och misstag. Tillbaka testning och framåt testning kräver avancerad program, historiska data och korrekta fästinguppgifter. Köpa köpa och sälja signaler kan spara utvecklingstid. Att utveckla ett system där in- och utfart signaler ger en djup inblick i hur och varför ett system fungerar.

Även de bästa dagen handel signaler kommer oftast inte vara effektiv under varierande marknadsförhållanden. Vissa system kan vara effektivt i en trend marknad men inte så bra i en byteshandel. Ett system utvecklat för fem minuters tidsram kanske inte fungerar alls i tre minuter tidsram.

Om dagen handel signaler köps bör näringsidkaren vara väl förtrogen med det inre arbetet i systemet. Näringsidkaren bör veta exakt vad marknadsförhållandena är gynnsamma för systemet. Systemet bör användas endast under dessa särskilda villkor. De bästa dagen handel signaler är bara så bra som näringsidkaren använder dem.