Vad är Global Economic Analysis?

May 30

Global ekonomisk analys är läran om den globala ekonomin som helhet, med avsikt att förstå globala ekonomiska krafter för att göra rekommenderas ekonomiska beslut för personligt, institutionell eller nationell förstärkning. Idén om en "global ekonomi" har möjliggjorts genom globaliseringsprocessen, genom vilka varor och tjänster från många länder finns lätt tillgängliga på en global skala. Den globala ekonomiska analysen används för att belysa de ekonomiska krafter som styr den globala fördelningen av varor, tjänster och valutor. En förståelse av dessa krafter kan ge insikt i hur man bäst kör en internationell verksamhet eller hur man föra en politik som gynnar en viss hushållsekonomi eller den globala ekonomin som helhet.

En av de mest grundläggande idéerna i den internationella handeln är att det ofta är billigare att skaffa vissa varor och tjänster från utlandet än det är att få samma varor och tjänster inom landet. Detta är baserat på en mängd olika faktorer, bland annat tillgängliga resurser, statliga regleringar och tillverkningsinfrastruktur. Internationell handel ger ett viktigt fokus för global ekonomisk analys, som att förstå de krafter som motiverar olika länder för att delta i den internationella handeln kan ge betydande insikt i beteendet hos den globala ekonomin. Global ekonomisk analys ofta innefattar utveckling av ett detaljerade kunskaper om kostnaderna och fördelarna med att delta i handeln på global nivå.

Många ekonomer som sysslar med globala ekonomiska analyser, särskilt de inom akademin som inte har en institutionell partiskhet, tror att målet med globaliseringen bör utjämna globala löner och priser. Sådana ekonomer använder ofta global ekonomisk analys som ett verktyg för att avgöra vilka ekonomiska politiken kan leda till detta mål. Andra använder analys för att hjälpa sig själva eller sina företag. Förmågan att förutse marknadsförändringar med någon grad av precision kan vara till stor hjälp i näringslivet och i att dra vinning av aktiemarknaden.

Det finns många speciella dynamik som ekonomer studerar när du deltar i den globala ekonomiska analysen. Bruttonationalprodukten, eller BNP, är det slutliga värdet på varor och tjänster som produceras i en viss region under en tidsperiod och är en av de viktigaste dynamiken för global ekonomisk analys. Den kan användas för att bestämma, med viss noggrannhet, en nations övergripande resultat i den globala ekonomin. BNP per capita är ett mått som ofta används för att uppskatta en regions levnadsstandard. Inflationen, inkomster, och den genomsnittliga arbetslösheten är också viktiga faktorer i den ekonomiska analysen.

  • Global ekonomisk analys är läran om den globala ekonomin som helhet.