Vad är framgångs affirmationer?

September 13

Framgångs affirmationer är uttalanden som man gör till sig själv för att uppmuntra ett framgångsrikt och lyckligt liv. Sådana uttalanden kan sägas högt, medvetet tänkt, eller skriftlig och placeras i framstående platser som man ser dagligen. Samtidigt som en framgång bekräftelse, till exempel "Jag är glad och uppfyllt" eller "Jag är ett exempel på framgång," kanske inte har någon särskild effekt, upprepa sådana affirmationer många gånger varje dag tros utöva en subtil påverkan på ens undermedvetna som kommer att främja dagliga framgång. Den övergripande idén med framgång affirmationer är att konstant och medvetet positiv tanke verkställas av ofta upprepade framgångs affirmationer kommer att leda till framgång och lycka i livet.

För att vara effektiv måste framgångs affirmationer anges med säkerhet, eller att de inte egentligen "bekräftar" något alls. Att säga "Jag hoppas att jag kommer att hitta framtida framgång i mitt företag liv" är inte alls lika effektiv som anger "Jag kommer att hitta framtida framgång." Det första påståendet är en enkel sanning utan jakande makt - det faktum att man hoppas för framtida framgång är sällan i tvivel. Det andra uttalandet är dock en bekräftelse att en vilja, ja, hitta framtida framgång. Vissa människor tror även att affirmationer alltid måste vara i presens för att vara effektiv, som i "Jag är framgångsrik" eller "Jag lär av varandra och varje situation."

Utanför några metafysiska teorier, är framgångs affirmationer allmänhet inte anses ha någon effekt i sig. Istället genom kraft upprepning, de uppmana en individ att upprätthålla en positiv attityd i alla tider och att tro på sin förmåga att lyckas. Ständigt bekräfta sin framgång och värdet utövar en subtil inflytande över sitt undermedvetna tankesätt som kan påverka många aspekter av ens liv. Om inte annat, framgångs affirmationer tjänar till att hålla en fokuserad på sina mål i arbetet och i livet.

Framgångs affirmationer är inte bara användbar för karriär framgång. Människor använder samma teknik när de söker framgång i personliga liv, i konsten, eller bara om någon annan strävan. Metoden att yttra upprepade positiva uttalanden förblir densamma oavsett om man söker en befordran eller framgång i ens kärleksliv.

En viktig del i framgångs affirmationer är tron. Öva affirmationer medan i ett tillstånd av tvivel eller säga dem i en sarkastisk ton kommer sannolikt att resultera i ett misslyckande. Deras främsta fördel är den positiva tänkesätt som de uppmuntrar, så om man närmar affirmationer med negativ tänkesätt, är nästan säkert misslyckande.

  • Framgång affirmationer kan användas för att förbättra en individs personliga liv.
  • Tänka positivt kan hjälpa människor vara fokuserad och tror på sin förmåga att lyckas.
  • Vissa människor använder framgångs affirmationer för att främja dagliga framgång.