Viktig TCP / IP kommandoradsverktyg i Windows Server 2003

September 12

När du fäster på Internet, kommer att bygga en TCP / IP-toolkit hjälpa dig att felsöka om du stöter på problem med nätverket. Windows Server 2003 innehåller en samling verktyg för att hjälpa dig att utföra några användbara funktioner. Hjälpen String kolumnen i följande tabell visar hur man får online-hjälp för syntax detaljer om varje kommando.

Namn Hjälp String Funktion
ARP arp / h Visar och ändrar adressöversättningstabellen som upprätthålls av TCP / IP-Address Resolution Protocol
IPCONFIG ipconfig /? Visar alla nätverkskonfigurationsdata aktuella TCP / IP
NETSTART netstart /? Visar protokollstatistik och aktuella TCP / IP-nätverksanslutningar
Nslookup Nslookup Visar information om kända DNS-servrar
PING Ping Verifierar anslutningar till lokala eller fjärranslutna datorer (Ping står för Packet InterNet Groper, ett utmärkt IP felsökningsverktyg)
RUTT Rutt Visar och manipulerar nätverksroutingtabeller
Tracert Tracert Visar vägen från din maskin till en specifik destination