Vilka är fördelarna med resecheckar?

September 15

Resecheckar är finansiella utkast som är utfärdade av banker och utvalda andra finansiella institut. Medan betalkort och liknande alternativ används ofta idag av många människor som reser för arbete eller nöje, är de resenärer check mycket levande och väl. I själva verket finns det några fördelar med att resecheckar som gör dem det bästa alternativet i många situationer. Här är några exempel.

En av de viktigaste fördelarna med att använda resecheckar är att det är praktiskt taget omöjligt att använda en stulen resenärer check. Detta beror på att kontrollerna undertecknas vid köptillfället, och sedan måste undertecknas när de löses med en säljare eller bank. Eftersom sannolikheten för att det skulle vara möjligt att replikera den ursprungliga undertecknande utan att tveka, inte tjuvar inte hitta kontrollerna som attraktiv som kredit- eller betalkort.

Resecheckar kan också låta den internationella resenären att dra fördel av attraktiva växelkurser. Detta beror på att många tjänster kommer att utfärda kontrollerna i valfri valuta önskas. Genom att undersöka de aktuella valutakurser, är det möjligt att köpa kontrollerna på ett relevant valuta och lås i en attraktiv kurs som inte kommer att ändras när som helst under resan, oavsett vad skift förekommer i den värderade kursen för valutan.

Byta en borttappad eller stulen resenärer check är också mycket lättare än att byta de flesta kredit- och betalkort. Allt som krävs är att kontakta en lokal tjänsteleverantör eller bank och rapportera de stulna eller förlorade checknummer. Siffrorna omedelbart makuleras och utbyteskontroller utfärdats. Det är inte ovanligt för resenären att få nya kontroller i tjugofyra timmar eller mindre.

En annan fördel med resecheckar är att de gör det möjligt för två personer att kombinera sina medel i en uppsättning av kontroller. Detta gör det möjligt för par som reser tillsammans för att förenkla betala olika typer av resekostnader genom att kombinera sina resor pengar i form av kontrollerna. Även om inte ett perfekt alternativ för alla, kan detta vara en utmärkt strategi när det finns ett behov av att kontrollera utgifterna för en eller båda av de resande.

I de flesta fall är resecheckar som erbjuds av olika institutioner för en blygsam avgift. Leverantörer brukar också förse köparen med kontaktuppgifter i händelse det finns några frågor eller funderingar som kommer att tänka på en senare tidpunkt. Det är inte heller ovanligt att leverantörer att lämna resenärer med information om kontor och kontakter i alla länder som ingår i resplan.

  • Det är nästan omöjligt att använda en stulen resecheck eftersom de undertecknas vid köptillfället och sedan kontra när de löses med en säljare eller bank.
  • Resecheckar används ofta av människor på väg, eftersom de accepteras på många platser runt om i världen.