Vad är en förvrängning Meter?

June 15

En snedvridning mätare används för att detektera frekvenser som orsakar harmonisk distorsion. Mätaren möjliggör för användaren att ändra eller eliminera varje källa distorsion inom ljud. Detta innebär att användaren kan visualisera frekvensmätningar som gjorts av ljudkälla och antingen lägga till eller helt eliminera varje enda våg inom ljudets hela frekvensområde.

Varje ljud är ett direkt resultat av en vibration av materia. Vare Ita € SA personen suckande eller en elektrisk förstärkare skriker när en gitarrsträng är plockade, ljudet innehåller frekvenser som används för att skapa volym och tonhöjd det ljudet. Inom dessa naturligt förekommande frekvenser, kan det finnas en enda frekvens som orsakar ett inslag av harmonisk distorsion, som i vissa fall är så minut att det ISNA € t lätt upptäckas av mänskliga örat ensam och i vissa fall kan vara direkt identifierbar. Distorsionen Mätaren kan ta bort eller ändra någon av dessa frekvenser.

De vanligaste användningsområdena för distorsion meter relaterar till musiken och ljudproduktion industrin. När ljudet spelas in i en kontrollerad miljö, och speciellt när ljudet spelas in i en naturlig miljö och behärskar eller konstruerad i en kontrollerad miljö, hela utbud av ljudvågor måste analyseras och förändrad göras lättare på trumhinnan. Detta innebär att varje nyans av brus, brum, efterklang eller bakgrundsljud som kan orsaka frekvenser inuti basen ljudet måste beaktas. Distorsionen mätaren sätter en visuell på varje annan våg inom ljudet, vilket gör det möjligt för användaren att förändra eller eliminera den specifika våg som är ansvarig för distorsion.

Distortion är också närvarande när det finns en elektrisk ström färdas genom en krets av något slag. Denna ström orsakar vibrationer i kretsen, och vibrationen orsakar distorsion. Distorsionen inom en krets kan inte höras, så en snedvridning mätare används för att eliminera alla källor till distorsionsvågor inom kretsen då strömmen genom kretsen måste upprätthållas exakt.

Det enda sättet att uppnå en ren och ren frekvens inom något ljud eller krets är genom användning av en snedvridning mätare. Distorsionen Mätaren kan användas för att ställa specifika parametrar där frekvensen eller krets kan resa utan att skapa distorsion, vilket eliminerar eventuella ljudvågor eller frekvenser utanför de ramar som användaren. Äldre distorsion meter var analoga maskiner som används input / output-portar för att sluta kretsen behövs för att mäta ljudet. Nyare modeller fungerar digitalt och kanske till och med program som kan installeras på persondatorer för att mäta ljudvågorna som tas i programmet av användaren.

  • Med traditionell musik kablar, kan elgitarrer anslutas till förstärkare och annan musikutrustning försedda med kvartal-tums uttag.
  • Distorsion kan vara önskvärt för vissa rockmusiker.