Vad är ett gemenskaps Development Group?

September 7

En samhällsutveckling grupp består av människor som kommer samman för att skapa och stödja friska samhällen. Grupper kan bestå av ideella arbetare, statliga arbetare, företagare, religiösa ledare och andra som är intresserade av samhällsutveckling, support och förbättring. En samhällsutveckling grupp arbetar med andra i en stad eller samhälle för att skapa en plan som kommer att hjälpa till att samhället frodas.

Ibland kallas en cd-grupp, fungerar en samhällsutveckling grupp typiskt i ett försök att skapa en säker och hälsosam livsmiljö för invånarna i det samhället. Inom en cd-grupp, kan enskilda kommittéer och underkommittéer skapas för att uppnå mål mål. En grupp arbetar ofta med andra organ och kommittéer som sociala institutioner, religiösa organisationer, brottsbekämpande myndigheter och andra som kan finnas utanför kärngruppen för att uppnå optimala resultat.

En av de viktigaste målen för olika program samhällsutveckling omfattar ekonomisk utveckling genom att locka nya företag till ett område. Även CD grupper fokuserar ofta på stadsutveckling och samhällsplanering för saker som parker och fritidsaktiviteter. Ofta en samhällsutveckling grupp är inblandad i planeringen av nya bostadsområden och måste därför ett nära samarbete med banker, privata investerare, arkitekter och byggare.

Regeringen och privat finansiering är ofta utvidgas till en samhällsutveckling grupp för att underlätta vissa förändringar inom en gemenskap. Samtidigt kan en CD-grupp också bevilja medel till andra organisationer som krävs för att stödja Groupa € s övergripande mål. Till exempel kan en samhällsutveckling grupp den bevilja stöd till en ideell organisation att upprätthålla program efter skolan eller till en social organisation för att främja medvetenheten om en gemenskapspolitik eller en särskild fråga som berör det samhället. För att vara berättigad till sådana fonder, men de flesta CD grupper ställer höga krav i ett försök att säkerställa att organisationer som ansöker om finansiering har planer som är i linje med de övergripande målen för CD gruppen.

Många av de planer som är förknippade med en samhällsutveckling grupp är tillverkade under regelbundna möten. Vissa grupper träffas varje vecka eller månad, medan andra träffas kvartalsvis eller årsvis. Precis som målen för en samhällsutveckling grupp kan variera från en annans, får inflygningen till åstadkomma dessa mål varierar också. Tyngdpunkten i alla grupper, är dock att skapa kraftfulla, hållbara samhällen genom att med hjälp av olika resurser, idéer och verktyg.

  • Gemenskaps utvecklingsgrupper kan ordna program för att hålla barnen sysselsatta och borta från problem.
  • Gemenskaps utvecklingsgrupper kan fokusera på specifika frågor.
  • En samhällsutveckling grupp kan fokusera på att utveckla program och utrymmen som kan avnjutas av alla.
  • Gemenskapsutvecklingsorganisationer organiserar ofta gratis kurser så proffs kan få värdefulla kunskaper.
  • Gemenskaps utvecklingsgrupper kan stödja olika utbildningsprogram.