Hur att komma ihåg ett namn

February 8

De flesta människor klagar glömma namn, mest för att de inte har tagit rätt steg att komma ihåg ett namn när man hör det för första gången. Följ dessa steg för att förbättra ditt minne för namn:

  • Var uppmärksam. Se till att du hör namnet tydligt. Om du inte gör det, be honom att upprepa det.
  • Ange namn speciell innebörd Anslut namnet med någon aspekt av hans fysiska utseende eller personlighet med.:

    • Driver: Imagining en konstnär rita en karikatyr av personen och markera att en fysisk funktion
    • Associera: Länkning att en fysisk funktion med någon aspekt av hans personlighet, som hur han rör sig eller uttrycker sig eller bär sina kläder.
  • Upprepa namnet Använd den i samtal med honom -. Men överdriv inte. Upprepa namnet tyst för dig själv.
  • Granska efteråt. Tänk igen om smart föreningen du har gjort mellan hans namn och någon aspekt av hans utseende eller personlighet.